Beethovenn 9 mnd sittende sammen med matmor Mette og Vicky liggende.